3. 6. 2018

Tak už máme za sebou i školní výlet! Všichni jsme odjeli 30. 5. do Teplických skal. Prohlídka se nám velice vydařila, počasí nám přálo, nálada byla výborná. Cestou jsme i soutěžili - odpovídali na záludné otázky. Za každou správnou odpověď mohl každý získat jedno razítko "mravence". Musím děti opravdu pochválit, byly hodné, zajímaly se o prohlídku, sledovaly a objevovaliy nové zajímavé tvary skal. Odměnou bylo ubytování v penzionu "U Jeníčka". Museli jsme se sice trochu natěsnat, ale vše proběhlo bez velkých strkanic. Po opékání, nechtěném koupání v potoce, hraní vybíjené, honěné a večerním programu, ve kterém účinkovali úplně všichni, jsme se uložili do spacáků. Noc proběhla klidně. Jen v 5. 40 chtěli již někteří vstávat.......naštěstí se jim podařilo po mém zákroku ještě na chvíli usnout. Následovala snídaně v kuchyni u Lukešů i na terase a zahradě, ještě trochu pohrát si na zahradě a rychle na vlak. Cesta proběhla bez problémů a domů jsme dorazili všichni v pořádku, zdraví, spokojení a tak trochu unavení.

Ještě jednou děkuji všem rodičům za pomoc se zajištěním výletu, odvozu spacáků a batohů. Děkuji i paní Roselové za účast na výletě a pomoc s "opatrováním" dětí. Nemohla jsem využít veškerou nabízenou pomoc od rodičů, za což se omlouvám. Snad příště.......Některá fota posílám do galerie našich webových stránek.

Následující školní den 1. 6. jsme oslavili Den dětí hraním na zahradě, pohádkou a oddechovým pobytem na naší krásné školní zahradě.

Končíme školní rok, bojujeme o známky, procvičujeme a opakujeme učivo. Nepolevte a vytrvejte. V červnu již nebude doučování. Případné nejasnosti budeme řešit během výuky nebo se s dětmi dohodnu sama o dalším postupu.

 20. 5. 2018

Připomínám:

 - 24. 5. focení, společné foto 40 Kč, samostatné foto1 ks 30 Kč

 - do poloviny června dokončit herbář

 - dokončujeme četbu a referáty vlastních knih i knih z knihovny

 - nadále nabízím možnost doučování v PO od 7. 20 /je nutné nahlásit zájem o doučování předem/

Ve středu 16. 5. jsme opět vařili a připravovali pomazánky a dobroty z dotovaných mléčných výrobků. Povídali jsme si o zdravé výživě a o zdravých svačinkách.

 

8. 5. 2018

Sváteční dny jsou za námi a zase hurá do práce!!

3. 4. jsme navštívili dopravní hřiště ve Dvoře Králové. Děti si zopakovaly dopravní značky, řešili jednoduché křižovatky a dokonce řešili i zkušební test. Většina si s předpisy poradila dobře. I jízda na dopravním hřišti byla až na drobnosti úspěšná. Nejvíce obtíží měly děti se zastavením u značky "Stůj dej přednost v jízdě" a se zařazováním do jízdních pruhů.

4. 5. Den Země na DOTEKu v Horním Maršově. Děti absolvovaly krásný program o zahradě. Pečovali jsme o bylinky, ochutnávali a poznávali bylinkové čaje hledali živočichy v vysvětlovali si jejich užitečnost. Dokonce jsme seli i hrách.

Připomínám: 

- sbíráme a lisujeme bylinky do herbáře

- dočítáme zapůjčené knihy

Školní výlet: Odjezd 30. 5. v 9. 00 vlakem do Telic. Procházka teplickými skalami, nocování na penzionu v Hodkovicíhc, návrat 31. 5. v 11. 00 vlakem. Cena cca 350 Kč. Podrobné informace obdrží dětí písemně.

22. 4. 2018

Hezké počasí nás rozptyluje a láká ven. Závěrečné měsíce školy jsou plné závodů, exkurzí, vycházek a jiných akcí. Tím více musíme být pozorní a pečliví v přípravě na výuku a plnění domácích úkolů.

Ve čtvrtek 19. 4. jsme byli v knihovně. Seznámili jsme se s životem Boženy Němcové a soutěžili ve znalosti jejích pohádek. Byla docela legrace. Hlavně na závěr.......čas nám velmi rychle uběhl a málem jsme nestihli ani zpáteční autobus. Někteří si vypůjčili knihu podle svého zájmu, jiní se rozhodli dočíst raději tu svou doma. 

20. 4. se nám náramně povedl celý den. Zahájili jseme besedou o myslivosti. Pan Tyrner nás přivítal na své zahradě a dokonce jsme si prohlédli i jeho nádherné jezírko. Dovolil nám i nakrmit dva obyvatele jezírka -pstruhy. Potom jsme pokračovali na "Čerťák". Cestou jsme dalekohledem pozorovali srny a sledovali stopy divočáků. Odhalili jsme i kůrovce. Pozorovali jsme stromy, květiny, hlemýždě, povídali si o likvidaci odpadů a o skládkách. Všichni měli za úkol zjistit doma znění pověsti o "Čerťáku". Neměla jsem k dispozici svůj telefon, děti jsem požádala o obstarání několika fotografií z vycházky. Prosím tímto o jejich zaslání.

Probrali jsme vzory podstatných jmen rodu mužského. Neustále opakujeme vyjmenovaná slova a slovní druhy.

Následující týden budeme pracovat na reportáži, rozhovoru nebo pozvánce /podle výběru dětí/. Celou práci dopíší doma. Ve škole jsme vše probrali a děti jsou seznámené i s obsahem jednotlivých útvarů. Práci by měli děti v pátek odevzdat.

Pracujeme nadále na herbáři /děti obdržely kartičky  na označení rostlin v herbáři/.

3. 5. pojedeme na dopravní výchovu do Dvora Králové. Děti obdrží přesné informace o odjezdu. 

4. 5. absolvujemme exkurzi do Maršova - centra ekologické výchovy organizovanou u příležitosti Dne Země. Přesné informace děti obdrží před odjezdem na lístečku.

 

15.6.2018

Třídní schůzky jsou za námi. Děkuji všem rodičům za účast a nabízenou pomoc se zajištěním školního výletu.

Zanedlouho bude konec školního roku. Většina dětí se již těší na prázdniny a prázdninové tábory. Ještě však buďte ve střehu a pilně se připravujte!! Vysvědčení je za dveřmi. Proto je potřeba zabrat a zlepšit co se dá!

Připomínám:

- každé pondělí ráno nabízím doučování / v době nácviku na čarodějnice se s dětmi domluvím na náhradě/

- PŘ zakončí děti závěrečnou prací /vlastnoručně vyrobený herbář/. Společně jsme již dali lisovat 3 byliny z naší školní zahrady. Děti obdržely cedulky určené k popisku jednotlivých bylin. Minimální počet rostlin v herbáři je 15. 

- ve čtvrtek 19. 4. nás čeká poslední návštěva knihovny v Úpici /pohádky B. Němcové/

- v pátek 20. 4. vyrazíme na přírodovědnou vycházku na "Čerťák" s panem Tyrnerem a budeme sledovat zvěř a jejich stopy v lese /sportovní oblečení/

- zájemci nacvičují na vystoupení čarodějnic 30. 4. / od 16. 4. vždy v PO a PÁ od 7. 20 /

- projekt "Mladý reportér" byl zahájen prezentací a besedou o práci reportéra. V hodinách ČJ si děti připraví co budou psát. Nejlepší práce otiskneme ve zpravodaji Studánka.

 

2. 4. 2018

Úspěšně pokračujeme v učivu. 

Akce, které nás čekají tento měsíc:

10. 4. Třídní schůzky začátek v  15. 30

13. 4. Beseda o sdělovacích prostředcích a užívání sociálních sítí, kyberšikana /pí. Odrobiňáková/

19. 4. Knihovna Úpice, beseda o pohádkách B. Němcové, soutěže, kniha dle vlastního výběru

27. 4. Vycházka s p. Tyrnerem na Čerťák - zvířata v lesích okolo M. Svatoňovic /termín podléhá počasí, může být změněn/

30. 4. Čarodějnická škola - výuka se soutěžemi a čarováním

25. 3. 2018

První týden po prázdninách byl opravdu náročný. Znovu se rozjet, soustředit se, uvědomit si co se děje a doplnit vše po nemoci bylo opravdu náročné. Proto jsme tento týden hodně opakovali a procvičovali. Konečně jsme se sešli ve třídě všichni a mohli jsme tak vyhodnotit naši minifotosoutěž. Soutěže se zúčastnili pouze 4 děti. A takto soutěž děti vyhodnotily: 1. Klárka, 2. Honzík, 3. Dášenka, 4. Martin. Vítězové jsou ale vlastně všichni, kteří se zúčastnili!

ČJ - Umíme určovat vzory podstatných jmen rodu středního, osvojujeme si vzory podstatných jmen rodu ženského. Všechny vzory se postupně učíme zpaměti skloňovat. Některým nestačí školní práce a cvičí i doma. Tento týden nás čekají vzory: růže, píseň a kost /učebnice str. 62 - 68/. 

M - Procvičujeme počítání zpaměti, písemně dělíme, násobíme, sčítáme i odčítáme čísla do 1 000 000, teď nás čeká pamětné počítání v tomto číselném oboru / uč. str. 13 - 19 /. Budeme častěji rýsovat. Prosím rodiče o častější kontrolu penálu. Pravítka / trojúhelník s ryskou a další jakékoli pravítko/, kružítko a ořezané tužky a pastelky by měly mít děti připravené každý den.

AJ - Děkuji rodičům za pomoc s projekty. Některé byly opravdu úžasné a bylo okamžitě jasné, že jste přispěli radou a někteří jste přiložili i ruce k dílu a dětem pomohli. Ukončili jsme tak další lekci a tento týden se posuneme k U 12. Prosím nadále cvičit hlavně slovní zásobu, opkovat stará slovíčka a učit se ta nová. Některé děti neustále bojují s překladem vět - pletou si slovesa, neznejí tvary sloves. Každý má ve škole svou kartičku "TAHÁK", která mu může při práci pomáhat. Nabízela jsem i procvičování mimo výuku.

PŘ - Probrali jsme lesní patra / uč. str. 20 - 22 /, se symbiózou nás seznámili dobrovolníci, kteří si další informace vyhledali na internetu nebo v encyklopediích a celou jednu hodinu jsme sledovali krásné prezentace i s obrázky. Vše si opravdu zodpovědně připravili a náleží jim má pochvala. Nyní se věnujeme jehličnatým stromům /str. 22 - 23/.

Některé neshody a sváry mezi dětmi nás přivedly na myšlenku uspořádat třídnickou hodinu, kde jsme si vysvětllili problém a na scéce, kterou žáci sehráli,  jsme se snažili vše lépe pochopit a zažít. 

Příští týden bude opět krátký, máme velikonoční prázdniny.........

12. - 16. 3. Hurá prázdniny!!

Odpočívejte, relaxujte, sportujte. Přeji hodně sluníčka a kamarádů.

Občas prosím vyndejte z aktovky učebnice a pracovní sešity a zopakujte si, co je potřeba. Zkontrolujte penál, ořežte tužky a pastelky.

Připomínám:

- po prázdninách budou mít všichni přečtenou knihu Marie Kubátové a připravený referát

- v pondělí 19. 3. odevzdat projekt z AJ - Seasons, Weather

- v PS z ČJ a M mají všichni DÚ / str. 7 a 8 /, + PL 

4. 3. 2018

Minulý týden jsme zvládli v klidu a pohodě. Děti se postupně uzdravují a vrací se do výuky. 

ČJ - v pondělí by všichni měli umět vyskloňovat vzory podstatných jmen rodu středního - přehled v učebnici na str. 56. Nadále procvičujeme vyjmenovaná slova, pády, slovní druhy. Pracujeme již ve II. dílu pracovního sešitu

M - poznáváme čísla do 1 000 000, ukazujeme si je na číselné ose, porovnáváme, zaokrouhlujeme, opkujeme a procvičujeme písemné sčítání, odčítání, násobeni i dělení. Začali jsme pracovat ve II. dílu učebnice i pracovního sešitu. 

AJ - ukončili jsme UNIT 11. Celou lekci uzavřeme projektem, na kterém pracují děti samostatně doma. Téma projektu je Počasí a roční doby. Připomínám, že hodnotím jednak výtvarné zpracování a nápad a samozřejmě použití jazyka. Dětem nabízím pomoc a konzultaci. Celý projekt odevzdají děti po jarních prázdninách v pondělí    19. 3. 

8. 3. jdeme do knihovny v Malých Svatoňovicích. Budeme si povídat o knihách, budeme soutěžit, poznávat dětské ilustrátory, hádat knihy podle ukázek......

Obdrželi jsme od sponzorů - rodičů finanční částku, za kterou jsem dětem zakoupila dominové dřevěné kostky. Děti s nimi dokážou divy!! Zbývající částkou jsme přispěli na koberec, který nám ve třídě chyběl. Teď už můžeme pracovat i jinými výukovými formami. Děkujeme!!

17. - 25. 3. můžete přivézt ke škole odpadový papír   

Prosím o kontrolu vlasů dětí, máme hlášený nález vší. 

 

26. 2. 2018

ZDRAVÍM VŠECHNY PO 14TI DENNÍ NEMOCI

Nejen já, ale i děti jsou nemocné. Každý týden chybí 5 - 6 dětí. Prosím dbejte na důkladné doléčení a prevenci.

I přes tyto potíže se s chutí vrhneme do práce.......

ČJ - trénujeme i nadále určování slovních druhů, určování pádu podstatných jmen, opakujeme vyjmenovaná slova a nově se seznamujeme se vzory podstatných jmen rodu středního (uč. str. 55 - 60), začínáme zařazovat PJ ke vzorům a tento týden se dostaneme i ke skloňování jednotlivých vzorů PJ rodu středního, pracujeme v PS II. díl

M - odevzdali jsme I. díl učebnice a pracujeme s II. dílem učebnice i PS II, věnujeme se číselnému oboru  0 - 100 000, uč. str. 2 - 3, nadále procvičujeme písemné dělení a písemné násobení, násobilku, dělení se zbytkem

AJ - už bychom měli znát slovní zásobu U 11, pracujeme se slovesy to be, to have got, can, like

PŘ - pokračujeme učivem OBRATLOVCI, UČ. STR 16 - 17

Pokud jsou děti doma nemocné, prosím snažte se pravidelně doplňovat zápisy z PŘ a VL (půjčit si sešit od spolužáka)

Přeji všem hodně zdraví!! AH

 

 

4. 2. 2018

PO - PÁ  výuka pouze do 11. 35 /tento týden se koná lyžařský kurz/, výuka bude probíhat podle rozvrhu, odpadají 5té hodiny, odchod na obědy již po 4. vyučovací hodině, provoz školní družiny je normální

Vyhodnocení fotosoutěže musíme malinko odložit, ztratila se letem po internetu jedna fotografie, zatím ji hledáme...... 

__________________________________________________________________________

 

31. 1. 2018

Informace rodičům: 5. a 19. 2. proběhne v naší třídě vždy 1. a 2. vyučovací hodinu preventivní program "Vztahy v kolektivu". Program zajišťuje Pedagogickopsychologická poradna Trutnov.

28. 1. 2018

Vysvědčení je již v tisku. Doufám, že pololetní hodnocení všichni s dětmi oslavíte. Věřím, že ti, kteří nebyli ve studiu tak úspěšní, budou ve druhém pololetí více a lépe pracovat. Pokud mají děti problém s pochopením učiva, nabízím jim pomoc  - vždy v PO a ČT od 7. 30 (je potřeba se předem se mnou domluvit - potřebuji čas na přípravu).

Předání vysvědčení: středa 31. 1. čtvrtou vyučovací hodinu, pátá hodina odpadá, děti jdou na obědy, do družiny.......2. 2. mají jeden den pololetních prázdnin.

V pátek  26. 1. proběhla soutěž v přípravě jednoduchých jídel. Děti byly vzorně připravené a úžasně ve skupinách spolupracovaly. Během vzájemných ochutnávek se tak najedly, že se jim nechtělo ani na oběd!! Vyhodnocení proběhne v pondělí.

Úspěšně proběhla i návštěva knihovny. Všichni žáci si odvezli knihu  Marie Kubátové           a nejpozději 9. 3. mají předvést prezentaci přečtené knihy. Knihu současně zapíší do čtenářského deníku.   

Fota z obou akcí zasílám do fotogalerie.

Už mám 2 fota od dětí do naší třídní soutěže........ 

________________________________________________________________

 20. 1. 2018 

Pozor!! Finišujeme! Blíží se konec 1. pololetí. Vysvědčení dostanou děti 31. 1. čtvrtou vyučovací hodinu, poté odcházejí na obědy nebo domů. Končíme tedy dříve. Družina má obvyklý provoz. 2. 2. mají děti jeden den pololetních prázdnin.

Tento týden dokončíme klasifikaci - v pondělí budou děti psát pololetní test z ČJ, v úterý  z MA.

Připomínám návštěvu knihovny v Úpici - 25. 1. Sraz dětí je v 7. 50 na zastávce autobusu       u nádraží nebo v 7. 30 u školy /společně odejdeme na autobus/. Jízdné - 14 Kč.

V pátek 26. 1. proběhne během hodiny AJ soutěž v přípravě pokrmů. Dvojice dětí si předem připravily ve škole plakátek a domluvily se na organizaci přípravy jídla - procvičujeme sloveso "like" a slovní zásobu lekce "My favourite food and drink".

Připomínám: 31. 1. končí termín zaslání fotografie do soutěže: Svatoňovice v zimě

__________________________________________________________________

15.1.2018

ČJ - referáty knih Ludvíka Středy proběhly, do knihovny v Úpici pojedeme 25. 1. a budeme besedovat o životě a díle Marie Kubátové

Procvičujeme stále vyjmenovaná slova a opakujeme i předchozí učivo. Velké problémy máme s předponou vy-,již minulý týden jsme se dostali ke slovním druhům. Bezpečně by děti měly poznat podstatné jméno, přídavné jméno a sloveso.

M - prosím nadále trénovat písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání, při geometrii rýsujeme přímky rovnoběžné, kolmé i různoběžné. Právě studujeme kruh a kružnici.

PŘ - na pátek 19. 1. bude připraven opakovací test o houbách a rostlinách, začínáme kapitolu "Vlastnosti živočichů"

AJ - pracujeme mimo jiné se slovesem "like"

___________________________________________________________________

3.1. 2018

Přejeme všem rodičům pohodový rok 2018.

ČJ - blíží se pololetní vysvědčení, opakovat vyjmenovaná slova a další učivo podle učebnice až do str. 36

     - Ludvík Středa - přečíst knihu, referáty nejpozději do 14. 1.

M - procvičovat násobilku, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, každý pátek máme geometrii 

AJ - opakovat slovíčka, tvoříme jednoduché věty se slovesy: to be, to have got, can i se zápory

PŘ - máme probrané části rostlin, používat k přípravě na vyučování i učebnici, téměř každou hodinu píšeme krátký testík

Na konci roku 2017 jsme měli krááásnou třídní besídku, navštívili jsme Rautis - výroba skleněných ozdob a Muzeum řemesel Podkrkonoší v Poniklé. Fota z obou akcí najdete ve fotogalerii našich školních webových stránek.

____________________________________________________________

 

 

 

Související obrázek