2. 10. 2021

Dobrý den, vážení rodiče, Děti - Právo na dětství

   máme za sebou první měsíc školního roku. I když nám zatím jde vše dobře, u některých dětí je třeba více opakovat a procvičovat. Proto jsme zahájili 2x týdně doučování a procvičování. 

   23. 10. jsme navštívili knihovnu v Úpici a seznámili se s krajovým autorem Ludvíkem Středou. Každý odjel domů s knihou, kterou mají děti přečíst do 8. 10. Přečtenou knihu zapisujeme na zápisové lístky, které mají děti ve škole. Pro tyto lístky si děti zdobí desky, které jsme společně vybrali a zakoupili /46 Kč/. Motivujte prosím děti ke každodennímu čtení - 2 - 3 řádky hlasitě, pak tiché čtení. 

   Dejte prosím dětem na VV nějaké větší staré triko, které si mohou obléknout na své oblečení a chránit je tak před umazáním.

   6. 10. od 16. 00 se uskuteční v učebně 4. třídy třídní schůzky. Pozvánku jsem napsala do žákovské knížky.

   Děkuji všem, kteří mi píšete a řešíte nejasnosti a problémy. Moc mi tím pomáháte. AH