11. 11. 2018

Dobrý den,

máme za sebou perný týden. Podařilo se nám zdárně ukončit plavecký výcvik, proběhl projekt o strašidlech i s nocováním a úspěšně pracujeme na učivu ve všech předmětech:

ČJ - prohlubujeme znalosti o vyjmenovaných slovech - B, L, přidali jsme si i psaní cizích slov, kterým děti rozumí a se kterými se mohou setkat, dále zkoumáme kořen slov, příponové části slova, předpony, předložky. Seznamujeme se s větnými vzorci a poznáváme slovní druhy - zatím častěji podstatná jména, slovesa, přídavná jména. 

Do 16. listopadu mají děti ukončit čtení doporučené čtby a ve třídě svou knihu prezentovat. Některé děti dále trénují techniku plynulého čtení. 

M - počítáme do 10 000, zaokrouhlujeme, sčítáme a odčítáme písemně i zpaměti, počítáme slovní úlohy a zpestřujeme si matematiku logickými úlhami a matematickou hrou. Zdokonalujeme techniku rýsování - uvolnění ruky, vedení čáry, přímky.....měříme úsečky, pozorujeme vzájemnou polohu bodu a přímky.

Chystám malý testík - zaokrouhlování na 10, 100 a 1000 - PO

AJ - slovní zásoba My hobby, Sports, učíme se časovat sloveso can /can´t a používat ho ve větách

PŘ - ukončili jsme téma "Části rostlinného těla semenných rostlin"

TV - děti ukončily plavecký výcvik -  od příštího týdne bude potřeba cvičební úbor a vhodnou obuv do tělocvičny

V pondělí 12. 11. se koná pedagogická rada a v úterý 13. 11. proběhnou v naší třídě od 15. 30 do 17. 30 konzultace o prospěchu a chování dětí.

Projekt byl úžasný, děti hodné, večer nezlobily a celou noc klidně spaly. Druhý den zvládly plavecký výcvik. Doufám, že si s vámi o všem povídaly a vyprávěly zážitky z nočního výletu s lampičkami do Svatoňovic a o návštěvě výstavy vyřezávaných dýní u budovy II. stupně ZŠ !!

 

21. 10. 2018

Ve třídě panuje i nadále dobrá nálada. Příležitostně se věnujeme vzájemným vztahům ve třídě a vysvětlujeme si některé situace. 

ČT - ukončili jsme zkoušky čtení, někteří žáci pokračují v nácviku čtení a tím ve zdokonalování čtenářských dovedností

V pátek 19. 10. jsme navštívili výstavu exotického ptactva.

U příležitosti oslav 28. října připravujeme výzdobu kulturního klubu.

 

7. 10. 2018

Etické dílny: úspěšně jsme absolvovali dva díly etických dílen. První s názvem: "Jak se stát dobrým kamarádem" a druhý "Jak překonat starosti ve škole". Obě dílny byly velice přínosné a zajímavé. Děti si uvědomily spoustu souvislostí a vysvětlili jsme si některé nejasné situace. Doufám, že si s vámi pod vlivem zážitků o dílnách povídaly. Za každou z dílen hradí děti 40 Kč. 

Nadále procvičujeme učivo 3. ročníku a prokousáváme se k učivu novému. 

Omlouvám se všm rodičům za mylně zadaný úkol z M v minulém týdnu - obsahoval cvičení z rozšiřujícího učiva /probírá se jen okrajově, ne do hloubky/. Zapsala jsem chybně stranu z PS.  

I pro tento školní rok trvá výše rodičovského příspěvku 260 Kč na rok a dítě. 130 Kč - 1. splátka do konce listopadu, druhá splátka pak do konce února 2019. 

Pokud se mnou potřebujete cokoli probrat, pište prosím Herzigova@seznam.cz 

 

 

 

 

23. 9. 2018

Další náročný týden máme za sebou !!

Byli jsme na plavání, účastnili se projektu "Pohádky" - děkujeme za návštěvu rodičů a podporu dětí při vystoupení, proběhly krátké třídní schůzky, nakreslili jsme obrázky do školního kalendáře a aktivně jsme pracovali v etických dílnách /téma "Kamarád" - jak být dobrým kamarádem, kdo je dobrý kamarád/, několik dětí se zúčastnilo školení pro mladé zdravotníky. Bylo toho na jeden týden dost a dost.....

Ve škole:

ČJ - opakujeme učivo ze 3. třídy /abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, věta, souvětí, slovní druhy/

M- opakujeme násobení, dělení v oboru malé násobilky, opakujeme sčítání a odčítání do       1 000 zpaměti, zaokrouhlování na 10 a 100

PŘ - povídáme si o živých organizmech, o houbách, sbíráme větvičky a šišky stromů které budeme později poznávat, lisujeme listy stromů

AJ - procvičujeme slovní zásobu "My body", tvoříme věty se slovesem "to have got", opakujeme slovní zásobu z minulého ročníku /barvy, čísla, pozdravy, rodina, místnosti v domě, sloveso být/

Budeme vybírat: 201 Kč - PS AJ, M1, ČJ1, 40 Kč - I. díl etických dílen

Příští týden začínají pracovat zájmové kroužky, podklady na zaplacení dostanou děti na lístečcích

 

 

18. 9. 2018

Zítra 19. 9. proběhne ve škole seznamovací projekt "Pohádky a pohádky". Zahajujeme v 7. 55. Oběd je zajištěn z jídelny, cena bude připočtena k vašim účtům v jídelně. V 15. 00 předvedeme krátké taneční vystoupení, na které vás srdečně zveme. Přibližně v 15. 15 se rodiče a učitelé odeberou na krátké třídní schůzky. 

Další plánované akce v září:

20. 9. Etické dílny - Kamarádství /cca 50 Kč/

27. 9. Knihovna Úpice /Karel Čapek/

 

3. 9. 2018

Vítáme vás v novém školním roce !

 První den proběhlo vše hladce. Děti obdržely lístečky s informacemi o sběru bylin, o zájmových kroužcích, o školním řádu, rozvrh hodin, žákovské knížky a další. Prosím prostudujte vše pečlivě, potvrďte svým podpisem a pošlete zpět do školy.

 4. 9. jedeme plavat - s sebou plavky, ručník v označené tašce, každý přinese lísteček s kontaktem na rodiče a potvrzením, že je dítě schopno zúčastnit se plaveckého výcviku, platíme 400 Kč kurzovné, autobus hradí škola

 Vybírám poplatek 50 Kč na výtvarné potřeby, děti si nemusí obstarávat svoje pomůcky /viz lísteček z konce předchozího školního roku/