14. října 2021 

Zítra VÝSTAVA PTACTVA místo Pč - 10 Kč vyberu z třídního fondu.

FOTKY z naší exkurze z dopravního hříště naleznete ZDE

SBĚR STARÉHO PAPÍRU  16.10. - 24.10. 2021

Uskuteční se v obou budovách školy. Papír uložte ve vestibulu, můžete i odpoledne či večer. Papír prosím svažte nebo dejte do krabice.


4. října 2021

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ZŠ -  12. října 2021

Program je zaměřen na opakování dopravních předpisů a praktické výuky na dopravním hřišti. Časový rozsah lekce: 8:30 - 12:00 hod.

Sraz u školy: v 7.20 hod., odjezd v 7.30 hod.

Návrat: mezi 12.30-12.45 hod. 

S sebou: cyklistickou helmu, svačinu, uzavíratelnou lahev s pitím, přezůvky, oblečení vhodné na pobyt venku - má být chladněji.

Program se nekoná v případě trvalého deště.

Odkaz na podrobné info ZDE      

EB

 

2. října 2021  

Vážení rodiče, milé děti,

měsíc je za námi a nám se snad konečně podařilo najít systém práce a začít dodržovat pravidla. Velmi nám pomohl náš adaptační program. Nicméně, vidím ještě spoustu práce pro dobré nastavení vztahů dětí ve třídě, nastavení takové, aby se všechny děti cítily ve třídě dobře. Aby každé z nich umělo přispět pro dobrou pohodu celku.

Pro měsíc říjen jsou tedy připraveny tyto akce:

  12.10.2021 - Dopravní výchova, Trutnov, Na Nivách, 8.30 - 12.30 hod., podrobné info ještě obdržíte 

   26.10.2021 - Program Jsme na jedné lodi, ve škole, místo vyučování

El. žákovská knížka - jsem ráda, že se nám podařilo systém zvládnout a již běžně spolu komunikujeme přes tento systém. Všem moc děkuji za spolupráci.

V pondělí 4.10.2021 - KONEC VÝUKY V 12.20 hod.

Zdravím Brátová

 

 

21. září 2021   

Souhrn informací z třídní schůzky

1) veškerá komunikace mezi rodičem a učitelem již bude probíhat pouze přes elektronickou ŽK - tj. omluvenky a veškeré informační zprávy

2) pokud ráno nepříjde dítě do školy a nebudu mít v el. ŽK omluvenku, budu co nejdříve kontaktovat rodiče, zda je vše vpořádku

3) el. ŽK pokud možno podepisujete denně (známky, poznámky) - známky mají různou váhu, záleží na obtížnosti testu, program vypočítá průměr známek z různých váh

4) info na webu 5. třídy bude pokračovat - budu stále vkládat další informace a navíc zde máte přístup k informacícm starším (rozvrh, vybírání peněz atd.) 

5) děti si vedou úkolníček - kontrola rodičů denně - vést děti k práci s úkolníčkem = vypracované úkoly si škrtají kvůli přehlednosti

6) vybíráme 200 Kč do třídního fondu

7) v úterý 12.10. jedeme na dopravní hřiště do Trutnova  - autobus bude stát cca 100 -120 Kč - peníze si oddělím z té vybírané částky 200 Kč, prosím neobjednávat tento den děti k doktorovi, pokud je to trochu možné, další info k tomuto ještě obdržíte

8) domácí úkoly jen podepisujete, nemusíte je kontrolovat ( pouze pokud sami chcete s dítětem procvičit), jde mi o to, abych věděla, že je nepíší ve škole

9) ve čtvrtek a v pátek probíhá náš adaptační seznamovací program - upevnění dobrých vztahů ve třídě

10) obědy - děti jdou některé dny na oběd od 11.15 - 11.30 hod., v 11.15 jsou již v jídelně, a za dobu 15 minut se musí stihnout naobědvat, ve 12.30 hod, již nastupuje BPA - je nutné znovu připomenout dětem, že u oběda se nesmí bavit, ale musí se věnovat jídlu

11) Logická olympiáda - on-line soutěž pro zájemce - rozvíjení logického myšlení -  ZDE - POZOR registrace jen do 30.9.

Pokud na mne máte dotaz, napište mi ( přes el. ŽK ) :-) 

PŘIPOMÍNÁM - v pondělí 27. 9. 2021 nebude na naší škole probíhat výuka. Školní družina bude v provozu pro žáky od 1. do 4. třídy. Jídelna nevaří.

Zdravím Brátová  

20. září 2021    

Adaptační program 

Ve čtvrtek a v pátek tento týden se děti nebudou učit. Budeme ve škole, ale proběhne nám adaptační program  na podporu vzájemného poznávání a dobrých vztahů ve třídě.

Po oba dva dny je začátek stejný - v 7.20 hod, ale ve čtvrtek skončíme ve 14.30 hod. Na oběd do jídelny půjdeme v 11.15 hod. Kdo nechodí na obědy, dejte prosím dětem svačiny dvě, obzvlášť chlapci již mívají brzy hlad.

V  pátek je konec jako vždy - v 11.10 hod. a půjdou na oběd. Oba dva dny budou děti mít svačinu, pití, penál a úkolníček. Oblečení sportovní, půjdeme i ven.

Zdravím Brátová

17. září 2021 

Vážení rodiče,

připomínám naši třídní schůzku - v úterý 21.9.2021 v 16.30 hod.

Pokud máte chuť a čas přijít dříve, přijďte podpořit náš projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA U ŠKOLY (budovy 2. stupně), ten samý den už od 15.30 hod. Budeme upravovat terén u školy, sázet keře a sít trávu - více ZDE. Pokud plánujete se k nám přidat, poprosím Vás o donesení vlastních hrábí. 

Malé občerstvení pro vás připravíme. Po ukončení naší společné "pracovní hodiny" se odebereme do učebny 5.třídy a řeknu Vám všechny informace, které vidím jako zásadní. 

Děkuji za spolupráci a těším se na Vás.

Eva Brátová eva.bratova@o.zsms.cz

 

14. září 2021

Vážení rodiče,

Vaše děti obdržely ve škole pracovní sešity, které je nutné zaplatit.  Některé děti již částku za PS přinesly, prosím ještě o částku do třídního fondu. Ostatní poprosím o doplacení - uvedené částky můžete uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách (první splátka do konce září, druhá do konce října). 

PS Český jazyk - mluvnice 1               40 Kč

PS Český jazyk - mluvnice 2               40 Kč

PS Project 1 Workbook                     305 Kč

třídní fond                                          200 Kč

V pátek 24.9.2021 jdeme na zahrádkářskou výstavu, prosím o zaplacení 10 kč vstupného.

INFORMACE K OBĚDŮM V JÍDELNĚ:

Do jídelny děti chodí mimo stanovený rozvrh - vzhledem k opařením Covid 19. V pondělí a ve středu od 13.05 hod., úterý,čtvrtek a pátek musí být v jídelně v 11.15 hod. a v 11.30 hod. se vrací na vyučování zpět do školy (mimo pátku, kdy jim vyučování tímto končí).

S pozdravem EB eva.bratova@o.zsms.cz

  

13. září 2021

Třídní schůzka se uskuteční v úterý 21. září 2021 v 16. 30 v učebně 5.třídy.

V pondělí 27. 9. 2021 nebude na naší škole probíhat výuka. Školní družina bude v provozu pro žáky od 1. do 4. třídy. Jídelna nevaří.

V případě dobrého počasí budou děti v hodinách přírodovědy chodit každou středu ven. Prosím přizpůsobte tomu oblečení.

EB eva.bratova@o.zsms.cz

 

8. září 2021    

    Vážení rodiče,

rozhodli jsme se zavést pro žáky 3. – 5. třídy ELEKTRONICKOU  ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU, čímž navazujeme na žáky 6. – 9. třídy, kteří ji využívají již od loňského roku.

Každému z Vás přijde do e-mailu, který nahlásil třídní učitelce, PIN, který Vám umožní vstup do této aplikace – Škola OnLine. Bude Vám také zaslán podrobný návod, jak s touto aplikací pracovat. (Pokud máte dítě ve vyšším ročníku, novou registraci již neprovádíte.)

Vstup do ŽK budou mít i Vaše děti, jejich PINy budou zaslány do školních e-mailů. Prosím, pomozte jim s registrací.

Pokud byste měli jakékoli obtíže, kontaktuje paní uč. Hnízdilovou. lucie.hnizdilova@o.zsms.cz

Věříme, že Vám tento krok usnadní situaci, a vy tak budete mít o práci Vašich dětí větší přehled. 

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci. 

 NÁVOD RODIČE                   NÁVOD ŽÁK                  

 

7. září 2021    

   Vážení rodiče,

ve čtvrtek a v pátek jsou drobné změny v rozvrhu.

Ve čtvrtek mají děti tělesnou výchovu (4. a 5. hodina).

V pátek je 1. hodinu informatika.

INFORMACE K NEMOCNÝM DĚTEM:

V Teams najdete tým Nemocní, v něm naleznete probírané učivo.

Brátová

 

6. září 2021  

  Vážení rodiče, 

  děti dnes již obdržely všechny učebnice. Nesly si je domů, mají za úkol si je do konce týdne obalit. Sešity mají ve škole - postupně si je v jednotlivých předmětech nadepíší a vezmou domů).

Vybíráme peníze na pracovní sešity:

AJ = 305 Kč a 2 x Čj = 80 Kč (celkem 385 Kč)

Ve čtvrtek a v pátek jsou změny v rozvrhu - děti budou mít tělocvik. NEZAPOMEŇTE  na tělocvičný úbor a boty! V rozvrhu najdete již ukončení všech hodin.    

 

7.45 - 8.30

8.40 - 9.25 9.45 - 10.30 10.40-11.25  11.35-12.20  12.25-13.10

PONDĚLÍ

M

AJ A/B

ČJ

TV

TV

ÚTERÝ

M

ČJ

ČJ

INF

VL

 

STŘEDA

ČJ

ČJ

M

VV

VV

ČTVRTEK

ČJ

AJ A/B

VL

M

HV

 

PÁTEK

ČJ

AJ A/B

M

 

 

 Do školy děti musí přijít v 7.20 hod. Každá třída vstupuje do školy v jiný čas, aby se děti z různých tříd mezi sebou nemíchaly.  Děti pak jdou do své třídy, kde se již připravujeme na vyučování, které začíná v 7.45 hod.

Co potřebují děti do školy

 Na vyučování - tužky (měkkou i tvrdou tuhu) nebo mikrotužky a náhradní tuhy, gumu, 2 propisovací pera, pastelky, zvýrazňovač (alespoň dvě barvy), 2 pravítka (trojúhelník s ryskou a dlouhé), kružítko, nůžky, lepidlo .

 Přezůvky v sáčku či tašce, košík do lavice.

 Na Vv - vodové a temperové barvy, savý hadřík, paletu nebo polystyrenový tácek, kelímek, kulatý štětec  č.4 a 6, plochý štětec č.8, pracovní triko či košili.

 Tělocvičný úbor si děti nechávají v šatně ve vhodné tašce.

 Připomínám, že v tomto týdnu bude probíhat opět testování, a to 6. a 9. září. 

Eva Brátová eva.bratova@o.zsms.cz

 

 2. září 2021    

Vážení rodiče,

dnes jsme dokončili třídní věci, děti obdržely učebnici matematiky a českého jazyka - prosím obalit. Ostatní učebnice děti dostanou v pondělí. Stejně tak sešity. Od pondělí učíme již podle rozvrhu. Nezapomeňte na tělocvičný úbor - v pondělí již proběhne první tělocvik.

Všechny děti mi vzorně odevzdaly podepsané lístečky - chválím je.

Výlet - Zítra půjdeme na náš první minivýlet - na hřiště do Velkých Svatoňovic. Sraz u školy je v 8.00 hod. a společný odchod na hřiště. Doporučuji sportovní oblečení. Dále si děti vezmou svačinu, pití, kapesné, čip na obědy. Pokud bude pršet, zůstaneme ve škole. Konec výuky je zítra dříve - už v 11 hodin. Děti, které mají oběd v jídelně už tam musí být v 11 hodin a v 11.15 budou již tedy po obědě.

Na váš mail, který jste nahlásili vloni škole, Vám zašlu zprávu s informací o výletu. Potřebuji od Vás odpověď, že s minivýletem souhlasíte. Děkuji předem.

Až zprovozníme elektronické žákovské knížky, budeme  všechny třídní záležitosti vyřizovat přes ně. 

Elektronická ŽK - připomínám - naše škola začala používat elektronické žákovské knížky v aplikaci Škola on-line. Pro naší třídu budou zprovozněny během příštího týdne. Podrobný návod i s přístupovými kódy vám zašlu hned, jak to bude možné

Omluvenky a veškeré informace mi zatím pište do ÚKOLNÍČKU  nebo na pracovní mail eva.bratova@o.zsms.cz

ORGANIZACE školního roku 2021/22 

Zdravím Eva Brátová

 

1. září 2021      

Zdravím rodiče i žáky 5. třídy :-)

První den jsme úspěšně zvládli, děti obdržely Školní řád a lísteček k podpisu, přinesou zítra podepsaný zpět.

Zítra si rozdáme učebnice a sešity - všichni si již přinesou aktovky.

Příchod do školy - 7.20 hod.

Všichni žáci budou mít zítra ÚKOLNÍČEK!

 

Informace k používání elektronické žákovské knížky obdržíte během příštího týdne.

Přečtěte si prosím informace z 31.8.2021, pokud jste již tak neučinili.

Eva Brátová  eva.bratova@o.zsms.cz

 ORGANIZACE školního roku 2021/22 

 

31. 8. 2021 

Vážení rodiče, milí žáci  již páťáci,

těším se na zahájení nového školního roku.

1. září společně zahájíme pátou třídu. Učebnu máme ve druhém patře v budově školy pro druhý stupeň.

Sejdeme se 1. 9. 2021 v 7.20 hod. před budovou školy.

Nejdříve si splníme povinnost, která se týká opatření ke Covid 19 - společně se přesuneme do třídy, kde bude provedeno první antigenní testování, další dva termíny testů jsou naplánovány na 6. a 9. září.

Více informací ZDE.

Ve škole se první den zdržíme 2 vyučovací hodiny. S sebou by žáci měli mít přezůvky, pití, penál, nějaký poznámkový blok a roušku, kterou musí nosit ve společných prostorech (šatna, chodby, …). a v 9.10 hod. půjdou žáci domů. Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor.

V letošním roce se žáci nebudou z hygienických důvodů během dne stěhovat po škole (do učeben), ale budou celý den trávit v kmenové třídě, pokud nebudou mít dělenou hodinu. Naší třídou je učebna 5. třídy.

První školní den se zaměříme na rozvrh, školní řád, pravidla bezpečného chování ve škole a hygienická pravidla, vše ostatní vyřešíme společně v dalších dnech.

Žáci, kteří se stravují v jídelně, mají možnost přihlásit si již od středy 1. 9. obědy. 

Ve čtvrtek a v pátek bude výuka zkrácena na 4 vyučovací hodiny, tedy do 11.00 hodin, poté půjdou do jídelny, kde 5. třída dostane oběd v 11.15 hod.

Učebnice a sešity pro 5. třídu – žáci obdrží ve čtvrtek. Učebnice si doma obalí. Sešity zatím zůstanou ve škole, budeme je postupně podle rozvrhu nadepisovat. Učit podle rozvrhu se bude od pondělí 6. 9. 2021.

Omluvenky - Naše škola používá elektronické žákovské knížky v aplikaci Škola on-line. Pro pátou třídu bude zprovozněna během prvního týdne školního roku. Budete ji používat pro veškerou komunikaci s třídní učitelkou, uvidíte absenci Vašeho dítěte či školní akce (prázdniny, exkurze, výlety). Návod jsem již přiložila, o zprovoznění budete informováni a vše si vysvětlíme na informativní třídní schůzce v druhé polovině září (datum Vám včas sdělím).  Zatím mi veškeré informace posílejte na můj pracovní mail.

 OPRAVA! Podrobnější návod pro Vaše zprovoznění aplikace Školy on-line Vám zašlu co nejdříve.

Pokud potřebujete s něčím poradit, napište  můj pracovní mail eva.bratova@o.zsms.cz

MILÍ PÁŤÁCI, už se ná vás moc těším :-) Eva Brátová, třídní učitelka