14. října 2021

Od soboty 16. října do neděle 24. října 2021 se uskuteční akce ve sběru starého papíru.

Papír můžete přivézt do obou budov školy a uložit ve vestibulu i odpoledne nebo večer. 

Papír musí být svázaný nebo v krabici.

 Děkujeme!

 

13. října

Vážení rodiče, milí šesťáci,

termín naší exkurze do Hradce Králové se blíží.

Sejdeme se v úterý 19. 10. už v 6:35 u školy. 

Vezměte si s sebou větší svačinu, pití, malé kapesné, roušku.

Předpokládáme návrat po 13. hodině.

 

Přírodovědná exkurze 6.třídy – HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 19. 10. 2021

Program:

1) návštěva planetária, výukový program ZEMĚ A JEJICH SOUSEDÉ    

                            http://www.astrohk.cz/skoly.php

2) návštěva přírodovědného centra      https://www.prirodovednecentrumhk.cz/

Doprava: vlastní BUS

Návrat: v časovém rozmezí 13 – 14 hod.

 

 

 

Od 1. září dojde v aplikaci Škola Online k zprovoznění dalších funkcí, nově uvidíte absenci Vašeho dítěte či školní akce (prázdniny, exkurze, výlety). Z toho důvodu přikládám v příloze, jak omlouvat absenci dítěte třídnímu učiteli. PROSÍM, VYUŽÍVEJTE PRO KOMUNIKACI S UČITELI POUZE ŠKOLU ONLINE.

Návod Škola Online - zprávy, absence                    Organizace šk. roku 2021/2022

 

Milí šesťáci, už se na vás moc těším.

Irena Vítová, třídní učitelka 6. třídy