14. října 2021

Od soboty 16. října do neděle 24. října 2021 se uskuteční v obou budovách školy akce ve sběru starého papíru. Papír můžete odvézt do obou budov školy a uložit ve vestibulu i odpoledne a večer. 

Papír musí být svázaný nebo v krabici.

Děkujeme!

 

 

12. září 2021

Vybíráme:

PS Český jazyk - mluvnice              89 Kč

PS Český jazyk - literatura              85 Kč

PS Deutsch mit Max                      152 Kč

Časopis AJ                                     174 Kč

Třídní fond                                      200 Kč

Celkem                                           700 Kč

Uvedenou celkovou částku můžete zaplatit jednorázově nebo ve dvou splátkách (první splátka do konce září, zbytek do konce října).

V pondělí 27. 9. 2021 nebude na naší škole probíhat výuka. Jídelna nevaří.

Přeji vám příjemný týden.

Jana Gruntová

 

3. 9. 2021

Vážení rodiče, milí sedmáci.

Zahájení nového školního roku máme úspěšně za sebou a v prvních dnech jsme se také věnovali třídním aktivitám.

Od pondělí 6. 9. 2021 již učíme dle rozvrhu (učebnice děti dostaly na konci loňského šk. roku, sešity mají ve škole - postupně si je v jednotlivých předmětech nadepíší a vezmnou domů). 

Připomínám, že v následujícím týdnu bude probíhat opět testování, a to 6. a 9. září. 

Přeji všem příjemný víkend. 

Jana Gruntová

 

30. 8. 2021

Vážení rodiče, milí sedmáci,

zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. od 7.45 hodin. Žáci sedmé třídy mají sraz před školou v 7.30 hodin, poté se společně přesuneme do třídy, kde bude provedeno první antigenní testování, další dva termíny testů jsou naplánovány na 6. a 9. září.

(Testování se netýká žáků, kteří mají 14 dnů po ukončeném očkování nebo mají méně než 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19, případně byli již testování a mají platný oficiální test – vše musí být doloženo již 1. 9. 2021)

Ve škole se první den žáci zdrží 2 vyučovací hodiny, to znamená do 9.25 hodin. S sebou by měli mít přezůvky, pití, penál, nějaký poznámkový blok a roušku, kterou musí nosit ve společných prostorech (šatna, chodby, …). Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku.

Ani v letošním roce se žáci nebudou z hygienických důvodů během dne stěhovat po škole (do učeben), ale budou celý den trávit v kmenové třídě, pokud nebudou mít dělenou hodinu. Naší třídou je učebna přírodopisu, která prošla o prázdninách rekonstrukcí.

První školní den se zaměříme na rozvrh, školní řád, pravidla bezpečného chování ve škole a hygienická pravidla, vše ostatní vyřešíme společně v dalších dnech.

Žáci, kteří se stravují v jídelně, mají možnost přihlásit si již od středy 1. 9. obědy. 

Ve čtvrtek a v pátek bude výuka zkrácena na 4 vyučovací hodiny, tedy do 11.25 hodin, poté půjdou žáci do jídelny.

Učebnice, které mají děti doma, budou potřebovat až v pondělí, kdy se začne učit dle rozvrhu, proto je není potřeba nosit již první den!

Od 1. září dojde v aplikaci Škola Online k zprovoznění dalších funkcí, nově uvidíte absenci Vašeho dítěte či školní akce (prázdniny, exkurze, výlety). Z toho důvodu přikládám v příloze, jak omlouvat absenci dítěte třídnímu učiteli. PROSÍM, VYUŽÍVEJTE PRO KOMUNIKACI S UČITELI POUZE ŠKOLU ONLINE.

Návod Škola Online - zprávy, absence                    Organizace šk. roku 2021/2022

Přeji všem příjemné dny. J. Gruntová