Aktuálně

Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice

Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice

17.09.2021

Děkuji všem rodičům, učitelkám a dětem, kteří pomohli s úpravou zahrady u 2. stupně. Udělal se velký kus práce. Ve fotogalerii najdete fotky z akce.

 

Vážení rodiče žáků 5. - 9. třídy,
naše škola se zapojila do projektu Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 v rámci Národního programu životního prostředí.Jedná se o úpravu prostoru školní zahrady u budovy 2. stupně školy. Upravený prostor bude sloužit dětem o přestávkách, ale i při výuce. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci. Na realizaci se podílí vybraná firma, ale i žáci naší školy a učitelé. Pomáhají nám zaměstnanci obce.

Chtěli bychom požádat i Vás rodiče, pokud máte možnost, přijďte nám pomoci v úterý 21. 9. 2021 od 15,30 hod. do 17,00 hod. s úpravou terénu, setím trávy a výsadbou keřů.

Pokud si najdete čas, vezměte si prosím hrábě nebo motyku. Učité množství nářadí je možno zapůjčit i ve škole.

Těšíme se na Vás.

 

Putování 9. třídy po opevnění 2. sv. války

Putování 9. třídy po opevnění 2. sv. války

10.09.2021

Žáci 9. třídy si v pátek 3. září 2021 prošli opevnění z 2. světové války. Na exkurzi měli i odborný výklad. Vycházka začínala u Bíleho kůlu na Brendách. Více informací najdete zde a ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z této akce.

Soutěžíme rádi - 6. třída

Soutěžíme rádi - 6. třída

06.09.2021

Už 3. září jsme se vydali na malý výlet po okolí Svatoňovic. Nejprve jsme si na hřišti všichni společně zahráli několik her. Po svačince jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých jsme při malé procházce plnili s plným nasazením různé úkoly. I naše nová paní učitelka měla velký úkol, a to naučit se naše jména. Sluníčko nám svítilo a my jsme si celé dopoledne náramně užili. Důkaz naší spokojenosti najdete ve fotogalerii.

Začátek školního roku

Začátek školního roku

30.08.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
prázdniny nám končí, proto mi dovolte připomenout základní organizační pokyny k zahájení nového školního roku.

Bohužel bude nový školní rok opět poznamenán opatřeními, které souvisí s prevencí COVID-19.

Školní rok zahajujeme ve středu 1. září. Prvňáky slavnostně přivítáme v Kulturním klubu v M. Svatoňovicích (změna z důvodu preventivních opatření).
Žáci ostatních tříd se dostaví před školu a vyčkají, kdy budou vyzváni třídními učitelkami, aby vstoupili do školy. Prosíme žáky, aby se zdržovali v rámci svého třídního kolektivu.

1/ Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků neinvazivními antigenními testy s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (1. třída se bude testovat až 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Netýká se žáků, kteří mají 14 dnů po ukončeném očkování nebo mají méně než 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19 (je nutné doložit; platí i potvrzení, která evidujeme z loňského školního roku), případně mají platný oficiální test (PCR test - ne starší 7 dnů, antigenní test - ne starší 72 hodin k příslušnému datu).
2/Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
3/Prosím neposílejte do školy žáky s respiračním onemocnění. Pokud mají žáci alergie, doložte lékařským potvrzením (zůstavají platná potvrzení z loňského roku).
4/Pokud se vyskytne ve škole případ onemocnění COVID-19, budeme informovat o konkrétních opatřeních, které nám ukládá MZd, příslušné zákonné zástupce.
5/Pokud se žáci v posledních 14 dnech vrátili ze zahraničí, dodržujte pokyny Ministerstva zahraničí pro návrat ze států s různým stupněm rizika.

Podrobné informace najdete v AKTIVITY - příslušná třída.

Přeji všem snad klidnější školní rok 2021/2022.

Dagmar Kostelecká - ředitelka školy

Projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA

Projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA

30.06.2021

V naší škole se v současné době realizuje projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA; CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015107. Dojde ke stavebním úpravám učebny informatiky, učebny cizích jazyků a přírodovědné učebny na 2. stupni. Cílem projektu je zajistit stavební úpravy a pořídit vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu do upravovaných odborných učeben, včetně bezbariérového WC. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality vzdělání ve vztahu k budoucímu uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Plakát zde...

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny

30.06.2021

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

máme za sebou velmi náročný školní rok ovlivněný pandemií COVID 19 a opatřeními, které nás provázely celý rok.

Chtěla bych Vám moc poděkovat, že jste všichni přispěli k tomu, abychom toto náročné období všichni zvládli v duševní i fyzické kondici.

Přeji všem zasloužené krásné léto a budeme se těšit, že nás snad čeká už běžný školní rok.

Připojuji Zpravodaj s přehledem akcí a s organizačními pokyny na nový školní rok.

Děkuji za spolupráci.

Dagmar Kostelecká - ředitelka školy

 

Úřední hodiny o prázdninách:

1. - 8. 7. 2021                  8,00 - 10,00 hod.

12. 7. 2021                      8,00 - 10,00 hod.

4. 8. 2021                        8,00 - 10,00 hod.

26. - 31. 8. 2021              8,00 - 10,00 hod.

<< <  Stránka 2 z 46  > >>