Projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA

22.09.2021

Projekt

Během letních prázdnin proběhla v budově 2. stupně velká stavební úprava 1. patra školy. Podařilo se nám získat dotaci v rámci programu IROP (11703 - Integrovaný regionální operační program) na projekt UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA; CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015107, který je spolufinancován Evropskou unií.
Stavební úpravy proběhly ve 3 učebnách, na chodbě a na schodišti. Udělaly se nové omítky, vyměnila se podlahová krytina, ve třídách se instalovala nová umyvadla. Vybudovala se bezbariérová toaleta. Všechny učebny mají nové vestavěné skříně, ve 2 učebnách se instalovala nová tabule. Nově se vybavila nábytkem a novými počítači učebna informatiky. Ve všech 3 třídách jsou nové dataprojektory. Bezbariérovost do 1. patra je zajištěna schodolezem, bezbariérové jsou i vstupy do všech učeben. 
Věříme, že nové prostředí přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (konkrétně komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách a IT dovednostech).

Fotodokumentace zde...

Zpět