Mgr. Irena Vítová

Email: irena.vitova@o.zsms.cz

Konzultační hodiny: dle předchozí telefonické domluvy na 499 886 128

Náplň práce výchovné poradkyně:

  • péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
  • péče o žáky s výchovnými problémy
  • metodická a informační činnost
  • kariérové poradenství
  • vedení dokumentace

Přijímací řízení na střední školy 

Užitečné kontakty a odkazy

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2019