Základní údaje

Název školy: Základní škola Malé Svatoňovice
Adresa: 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice, 542 34
IČ: 49 29 06 49
Bankovní spojení: 274 452 813/ 0300
Telefon:

499 886 128 (5. – 9. třída, ředitelství)

499 886 127 (1. – 4. třída)

Email: info@zsms.cz
ID datové schránky: kddni42
Právní forma: příspěvková organizace
Součásti školy: základní škola, školní družina
REDIZO: 600 101 991
Odloučené pracoviště: Schejbalova 131, 1. – 4. třída, školní družina, tělocvična
Zřizovatel: Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, 542 34
Jídelna: BPA Malé Svatoňovice, s.r.o., tel. 722 931 135, ivan.pospisil@bpakademie.cz