Aktuálně

Výlet 5. třídy - Archeopark Všestary

Výlet 5. třídy - Archeopark Všestary

21.06.2021

Dne 18. 6. 2021 vyrazila 5. třída na výlet do archeologického muzea ve Všestarech. Programy, které žáci absolvovali, se nazývaly Život prvních zemědělců, Lov a boj,  Keramika. Seznámili se s pravěkými zemědělskými nástroji, zkusili  a vyrobili si keramickou upomínku s pravěkými motivy a házeli oštěpem či šípy na pomyslného mamuta. Fotky najdete ve fotogalerii.

Výlet 5. třídy – Muzeum Rtyně v Podkrkonoší, rybník Brodský

Výlet 5. třídy – Muzeum Rtyně v Podkrkonoší, rybník Brodský

15.06.2021

Výlet 5.třídy zahrnoval návštěvu Muzea ve Rtyni v Podkrkonoší včetně zdejší dřevěné zvonice, historické památky z roku 1592. Dalším místem byl Rybník Brodský, kde žáci využili slunečného počasí a koupali se. Fotky naleznete ve fotogalerii.

Škola v přírodě ve 4. třídě pokračuje

Škola v přírodě ve 4. třídě pokračuje

21.05.2021

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2 – celodenní vycházka s učivem, 4. třída, 19. 5. 2021
     Lesní patra (rozlišování, vyhledávání a poznávání rostlin jednotlivých pater)
     Les udržovaný x přirozený
     Význam lesa, chování v lese
     Poznávání stromů
     Práce s mapou, orientace v krajině, světové strany…
     Geologický odkryv – vznik hornin
     Pracovní listy - OPAKOVÁNÍ ČJ, M, AJ

Fotky najdete ve fotogalerii.

Škola v přírodě

Škola v přírodě

14.05.2021

celodenní vycházka s učivem, 4. třída

- HORNICTVÍ NA MALOSVATOŇOVICKU - terénní expozice, hornictví
- HORNINY A NEROSTY, ARAUKARITY, otisky pravěkých rostlin - halda + revitalizace
- BYLINY KVETOUCÍ NA JAŘE /názvosloví/ + LÉČIVÉ BYLINY, poznávání stromů
- POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHŮ – zařazení do skupin obratlovci + bezobratlí
- ORIENTACE V KRAJINĚ - práce s mapou a buzolou
- LIKVIDACE ODPADŮ – ekologie, černé skládky
- Pohádka x pověst – pověst ČERTŮV KOPEC

Fotky z výuky najdete ve fotogalerii.

Vracíme se do školy od 17. 5. 2021

Vracíme se do školy od 17. 5. 2021

13.05.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 se zahajuje v našem kraji prezenční výuka ve všech třídách (1. – 9. třída).

Všichni žáci obdrží od třídních učitelek pokyny k organizaci výuky (zahájení, konec výuky, jídelna).
Vyučuje se podle běžného rozvrhu.


Pro všechny žáky platí povinné testování antigenními testy 1x týdně v pondělí (nebo 1. den po příchodu do školy).

I nadále platí pravidla pro ochranu nosu a úst:
- Pro zaměstnance- respirátory
- Pro žáky - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (zdravotní rouška - je třeba každý den měnit.)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Bude možná pro žáky 1. – 2. třídy. Každá třída bude v samostatném oddělení.

Pro dojíždějící žáky 3. a 4. třídy zajistíme ráno dohled. Domluvte se s vychovatelkou L. Kociánovou (705 113 265).
Žáci 3.a 4. třídy odejdou společně pod dohledem do jídelny. Odpolední družina pro žáky 3. a 4. třídy nebude.

V případě nejasností, problémů nás oslovte, budeme se snažit situaci řešit.

Čarodějnice ve 3. a 4. třídě

Čarodějnice ve 3. a 4. třídě

12.05.2021

V rámci možností se podařilo 30. 4. 2021 důstojně oslavit svátek všech čarodějnic a čarodějů. Děti ze 3. a 4. třídy si celý den užívaly s kouzlením a čarováním (samozřejmě se kouzlila i matematika, český jazyk, angličtina, výtvarka i tělocvik!!). Jen ohýnek chyběl...........Fotky na jdete ve fotogalerii.

Stránka 1 z 42  > >>