Aktuálně

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

28.12.2020

Ve stejném režimu pokračujeme ve výuce i od pondělí 11. 1. 2021.

 

Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze pro žáky 1. a 2. třídy.
Pro žáky 1. a 2. třídy je v provozu školní družina.
Pro žáky 3. - 9. třídy probíhá povinná distanční výuka. O rozvrhu online hodin budou žáky 3. - 9. třídy informovat třídní učitelky. Zadání na distanční výuku obdrží žáci do MS TEAMS.

Pokud budou sourozenci potřebovat půjčit počítač, je možné se pro něj dostavit v pondělí 4. 1. 2021 od 7,15 hod. ve škole.

Jídelna vaří.
Žáci na distančním vzdělávání mají nárok na příspěvek na oběd. Obědy se budou vydávat u bočního vchodu do jídlonosičů od 11,30 hod. do 13,00 hod. Dodržujte rozestupy.
Pokud nebudete využívat jídelnu, nezapomeńte si oběd odhlásit.


Případné dotazy pište třídním učitelkám.

Mimoškolní aktivity v době distanční výuky

Mimoškolní aktivity v době distanční výuky

21.12.2020

V současné době nemůžeme realizovat mimoškolní akce, proto hledáme různé aktivity, abychom dětem zpestřili výuku. Na podzim jsme využili nabídku ADRY na komiksovou výstavu na téma KLIMATICKÉ ZMĚNY. Žáci z 6., 7. a 9. třídy si během skupinové práce uvědomili příčiny, důsledky a možnosti řešení tohoto globálního problému. V rámci semináře ze zeměpisu si mohli žáci v praxi vyzkoušet projekt Českého statistického úřadu MINISČÍTÁNÍ, který se týká Sčítání lidu, které proběhne po 10 letech v roce 2021. Účast v tomto projektu se nám vyplatila, protože naše 9. třída byla v rámci ČR vylosována a získala odměnu. Otázky z minulých projektů, informace o projektu a vylosované výherce najdete na www.miniscitani.cz.

 

 

Vánoční besídky

Vánoční besídky

21.12.2020

Vánoce neznamenají jen volno a prázdniny, ale také sváteční náladu. Letos jsme si nemohli užít společnou vánoční besídku, kterou každoročně organizují žáci 9. třídy, proto musely oslavy Vánoc proběhnout v jednotlivých třídách. A tak ve třídách byly nazdobené stromky a v poslední školní den si pod nimi žáci vzájemně předali dárky. Nechyběla ani drobná vystoupení či hry. Domů jsme odcházeli vánočně naladění. Ve fotogalerii najdete fotky.

Omezení provozu škol

Omezení provozu škol

15.12.2020

Vážení rodiče,
Vláda ČR zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

MŠMT schválila 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny (nebude probíhat distanční výuka).
Od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 nebude škola včetně školní družiny v provozu.
Jídelna nevaří.
Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

Škola by měla být v provozu od pondělí 4. 1. 2021.
Na prezenční výuku (žáci jsou ve škole) by měli v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 nastoupit žáci 1. – 5. třídy, 6. třídy a 9. třídy. Školní družina bude v provozu pro 1. a 2. třídu.

Žáci 7. a 8. třídy budou mít v tomto týdnu distanční výuku.
Situace se ale může změnit, sledujte 2. – 3. 1. 2021 naši webovou stránku, kde bude tato informace upřesněna.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. 

Věříme, že nás čeká rok, který bude příznivější pro vzdělávání Vašich dětí.

Ve škole se připravujeme na Vánoce

Ve škole se připravujeme na Vánoce

14.12.2020

Na Vánoce se všichni už těšíme, i když máme „rouškové“ období. Děti si vyrobily na zeď třídní strom z kartonu, školu jsme společnými silami vyzdobili, ve třídách stojí vánoční stromky a pomalu se pod nimi objevují dárečky. Ve třídách se připravují vánoční besídky, kterými děti oslaví Vánoce. Vánoce jsou tady!

Vyhodnocení výtvarné soutěže TISÍC TVÁŘÍ PODZIMU

Vyhodnocení výtvarné soutěže TISÍC TVÁŘÍ PODZIMU

26.11.2020

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Všichni obdrží malou pozornost. Ceny a diplomy předáme ve škole. Výsledková listina zde.

Stránka 1 z 39  > >>