AKTUÁLNÍ AKCE :  čtvrtek 30.5.2019

         ZACHRAŇ ŽIVOT - základy první pomoci

Školní parlament připravuje akci pro spolužáky. Formou řešení praktických úkolů si žáci naší školy od 5. do 9. třídy ověří, zda umí poskytnout první pomoc. Školní parlament pracuje na přípravě jednotlivých stanovišť, ve kterých se žáci po skupinách budou střídat.

 

Členové Školního parlamentu

Cíl a motto Školního parlamentu

Činnosti Školního parlamentu

Koordinátor ŠP - Ing. Eva Brátová 

Koordinátorem Školního parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament).  Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.